Welkom

Het Vianova is een middelgrote school met twee locaties in de wijk Kerk en Zanen in Alphen aan den Rijn.
Wij maken ons sterk voor kindgericht onderwijs. Dat betekent dat wij de kinderen centraal stellen. Uitgangspunt is het bieden van een doorlopende ontwikkeling voor kinderen vanaf hun start in fase 0 tot en met de afsluiting en uitstroom in groep 8.
Wij stellen ons steeds de vraag: wat vraagt de huidige en toekomstige maatschappij van onze leerlingen? Wat betekent dat voor de keuzes die we maken? 

Onze belangrijkste speerpunten in de ontwikkeling van kinderen zijn:
  • goede basiskennis in taal en rekenen
  • brede oriëntatie op wereldoriëntatie, sport en cultuur
  • zelfstandigheid en verantwoordelijkheidsgevoel 
  • goed kunnen samenwerken, goede sociale vaardigheden
  • informatie goed kunnen opzoeken en beoordelen
  • prioriteiten kunnen stellen en keuzes kunnen maken
  • een positief kritische houding, zowel naar anderen als naar zichzelf
Op deze website en in onze schoolgids kunt u lezen hoe wij dat doen.

Helaas zitten onze Nova groepen op dit moment vol.

Informatie nieuwe ouders

Het Vianova, een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!