Ouders als partners

De school ziet en ervaart ouders als waardevolle partners. Onderzoek wijst uit dat goede samenwerking en een open houding naar elkaar de ontwikkeling van kinderen ten goede komt en leidt tot betere leerresultaten. Ouders zien hun kind thuis, leerkrachten zien het kind op school. Ieder heeft zijn eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheid. Door te luisteren naar elkaar en samen te werken, vormen we met het kind een driehoek; school-ouders-kind.

Komt u ons ook helpen?
Elk jaar zijn wij weer op zoek naar ouders die ons kunnen helpen. Te denken valt aan: leesouders, biebouders, luizenouders, hulp bij het versieren van de school tijdens sint, kerst, etc., hulp bij sportdagen, excursies, etc. Dankzij jullie kunnen wij al deze activiteiten laten plaats vinden.  

het Vianova

een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!