Missie en visie

Het Vianova wordt gevormd door een team, kinderen en ouders die samenwerken. Ieder heeft daarin een eigen rol en verantwoordelijkheid. Samen voelen we ons verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de kinderen.

Het is onze missie om kinderen goed tot ontwikkeling te laten komen. We willen met ons onderwijs 'eruit halen wat erin zit', zodat kinderen goed toegerust doorstromen naar  vervolgonderwijs, en uiteindelijk naar een beroep dat bij hen past. We denken dat dit hun kansen vergroot om gelukkig te zijn en een positieve bijdrage te kunnen leveren aan hun toekomstige (maatschappelijke) omgeving.

In onze visie betekent dit dat wij staan voor:
• Het creëren van een veilige, sociale en inspirerende omgeving
• Onderwijs dat zo goed mogelijk rekening houdt met verschillen tussen leerlingen
• Een soepele doorstroom van spelend leren naar het meer schoolse leren
• Goede basiskennis in taal en rekenen in instructiegroepen binnen de eigen fase of het eigen leerjaar
• Brede oriëntatie op de natuur, geschiedenis en de wereld door middel van onderzoekend en ontdekkend leren
• Het stimuleren van het geloof in eigen kunnen
• Aandacht en begeleiding maar ook begrenzing en duidelijke verwachtingen
• Het aanleren van sociale vaardigheden, samenwerkingsvaardigheden, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid in heterogene groepen
• Voorbereiding op participatie in de digitale maatschappij
• Blijvende vernieuwing, gericht op de toekomst
 

Iedereen is anders
Niemand is volmaakt
Samen zijn we compleet

 

Schoolplan 2019 - 2023

het Vianova

een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!