Afspraken over sociaal gedrag

De school is een maatschappij in het klein. De manier waarop we met elkaar omgaan is essentieel in de voorbereiding van kinderen op hun deelname aan de maatschappij buiten school. We willen graag dat kinderen leren om goed en prettig samen te werken en samen te leven. Hoe we dit willen bereiken en wat dit van iedereen vraagt staat beschreven in ons beleid 'Sociaal gedrag op het Vianova'. Ook hebben wij een protocol opgesteld voor het omgaan met sociale media. 
 
Sociaal gedrag op het Vianova

Protocol Sociale Media

het Vianova

een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!