Festiviteiten en activiteiten

Een aantal feesten komt ieder jaar in een bepaalde vorm terug. Alle feesten worden georganiseerd door teamleden en de ouderraad. Samen met de leerlingen maken we van elk feest iets bijzonders. Mooi verspreid over het jaar organiseren we vaste feesten. 

Sinterklaasfeest
Een heerlijke traditie! Bij de onderbouw komt Sint elk jaar weer op bezoek. Vanaf de midden/bovenbouw maken de kinderen surprises voor elkaar. 

Kerstfeest
In de laatste week van het jaar komen alle kinderen samen in hun klas voor een heerlijk kerstdiner. 

Voorjaars/Carnavalfeest
De kinderen mogen verkleed op school komen en we organiseren gezellige activiteiten

Paasontbijt
's Morgens eten de kinderen met elkaar op school.

Koningsspelen/Sportdag
Ter gelegenheid van de verjaardag van de koning worden er de koningsspelen georganiseerd. Alle groepen spelen allemaal sportieve spelletjes. 

Schoolreis
Aan het eind van ieder schooljaar gaan de groepen één tot en met zeven op schoolreis. Groep acht gaat aan het begin van ieder schooljaar op een schoolkamp. De school streeft ernaar om afwisseling aan te brengen in het aanbod van schoolreisjes. 

Picknick
Elk schooljaar sluiten wij af met een gezellige picknick waarbij alle kinderen en ouders zijn uitgenodigd op het plein. 

Afscheid groep 8
Groep acht neemt afscheid met een musical.

Jarige job
Elke verjaardag is een bijzonder moment waarbij we uiteraard extra aandacht schenken aan de jarige job. 

Excursies
Regelmatig nemen leerlingen deel aan excursies. Deze excursies zijn een aanvulling op het bestaande lesaanbod. De excursies die elk jaar terug komen zijn:
- Excursies georganiseerd door de milieu-educatieve dienst door gemeente Alphen aan den Rijn, zoals een bezoek aan de kinderboerderij, avifauna, zuivelboerderij , etc. 
- Excursie georganiseerd door het cultuurpallet, zoals een voorstelling of een workshop. 

Om van deze excursies gebruik te kunnen maken zijn wij afhankelijk van vervoer van ouders. 

het Vianova

een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!