Start van nieuwe leerlingen

Voor 4-jarigen is de officiële startdatum de vierde verjaardag. Zes weken voordat uw kind 4 wordt krijgt u per mail een 'wenpakket' met informatie toegestuurd. Voor kinderen die in de laatste 4 weken van de halfjaarlijkse fase de leeftijd van 4 jaar bereiken, bepalen we na overleg tussen de ouders en de leerkracht het startmoment. Voordat een kind 4 jaar oud wordt, mag hij of zij maximaal 2 dagdelen komen wennen op school. U kunt zelf -na het ontvangen van het wenpakket- contact opnemen om deze wenafspraken te maken. De eerste twee schoolweken stellen we in overleg met ouders voor, dat er nog geen middagen meegedraaid worden. In onderling overleg worden de schooltijden uitgebreid om na twee weken helemaal mee te draaien. In de praktijk blijkt dat de allerjongsten nog af en toe een paar uurtjes extra vrij per week nodig hebben om alle indrukken te verwerken, de wet staat dit ook toe. Dit regelt u verder met de groepsleerkracht. Na ongeveer twee schoolweken wordt u uitgenodigd voor een 'Kind-in-beeld-gesprek' met de leerkracht. Doel is om samen te kijken hoe de start geweest is en of ons beeld over uw kind overeenkomt met uw beeld zoals aangegeven bij de start.

Wij attenderen u erop dat uw kind zindelijk dient te zijn zodra het de basisschool gaat bezoeken. Wij gaan ervan uit dat alle leerlingen het rijksvaccinatieprogramma volgen. Meer informatie over de kleuterperiode vindt u in de schoolgids.

het Vianova

een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!