Schooltijden

Wij werken met een continurooster. Dat betekent dat op de lange dagen (ma, di en do) de kinderen tussen de middag op school blijven om samen buiten te spelen en te eten. We werken hierin samen met Junis. Vaste pedagogisch medewerkers en vrijwilligers begeleiden het buitenspelen bij de onderbouw en het eten binnen bij de bovenbouw. De leerkracht eet bij de onderbouw met haar eigen groep en de leerkracht van de bovenbouw surveilleert bij het buitenspelen. Voor de tussenschoolse opvang wordt van de ouders een eigen bijdrage gevraagd (zie voor bedrag bij Financiën/ Vrijwillige overblijfbijdrage in de schoolgids).

Onze schooltijden voor alle groepen zijn:

Maandag, dinsdag en donderdag 8.25-14.45 uur
Woensdag en vrijdag 8.25-12.30 uur

Informatie nieuwe ouders

Het Vianova, een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!