Regulier of hoogbegaafd

Het Vianova biedt 2 stromen: 
  • de Via's: faseonderwijs in de eerste 3 leerjaren, heterogene groepen in leerjaar 4 t/m 8
  • de Nova's: hoogbegaafdenonderwijs in groep 2 t/m 7, daarna samenvoeging met de Via's in groep 8
De 6 NOVA-groepen voor HB leerlingen zijn voor schooljaar 2022-2023 vol. De reguliere groepen 3 en 7 zijn ook vol voor schooljaar 2022-2023. 

Door deze combinatie kan de school soepel aansluiten op de ontwikkeling van de leerlingen. Zo geven we een passend antwoord op de hedendaagse vraag naar kindgericht onderwijs. Om kinderen tot hun recht te laten komen, is het belangrijk dat zij op de juiste manier en op het juiste niveau onderwijs krijgen. Wij kunnen hen meteen op die goede plek zetten. Onze onderwijsvormen zijn erop ingesteld om aan te sluiten op de verschillen in ontwikkeling. In het faseonderwijs werken we met perioden van een half jaar waarin een kind doorstroomt of juist even een pas op de plaats maakt. Vertragen of versnellen is dan gemakkelijker. We werken aan een soepele overgang van de kleutertijd naar het meer schoolse leren vanaf groep 3. Het is ook mogelijk om tussentijds de overstap te maken tussen het hoogbegaafdenonderwijs en het reguliere onderwijs, als blijkt dat een kind daar beter op z'n plaats is. Leren is belangrijk, maar zelfvertrouwen en zelfstandigheid zijn dat evenzeer. Door kinderen uit te dagen in een veilige, stimulerende omgeving, groeien zij uit tot zelfbewuste volwassenen.
 

Informatie nieuwe ouders

Het Vianova, een bewuste keuze voor de brede ontwikkeling van uw kind!